คาราวานหนอนหนังสือ

กระจายความสุขแห่งการอ่าน

ภาคเหนือของไทย

ห้องสมุดรังไหมเพื่อชุมชน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ARC มีห้องสมุดรังไหมอยู่ที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ที่อัดแน่นไปด้วยหนังสือมากกว่า 6000 เล่มเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ มีหนังสือหลากหลายและเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่หนังสือนิทาน หนังสือเสียงดนตรี หรือภาพเคลื่อนไหว สำหรับเด็กเล็ก แฮร์รี่ พอตเตอร์สำหรับเด็กโต จนถึงหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมี DVD ที่เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่อีกมากมายสำหรับเช่า บริการ Wi-Fi หนังสือพิมพ์ใหม่ และนิตยสารที่ทันสมัยทำให้ห้องสมุดนี้กลายเป็นแหล่งนัดพบปะสังสรรค์ที่นิยมสำหรับคนในชุมชน ห้องสมุดมีเจ้าหน้าที่ประจำ 4 คน ซึ่งในจำนวนนี้ 3 คน เป็นคนในพื้นถิ่น อย่างไรก็ดีทุกคนมีหน้าที่เดียวกันคือสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมเยือน ทุกๆบ่ายวันศุกร์ เจ้าหน้าที่ของเราจะจัดกิจกรรมศิลปะต่างๆเป็นที่สนุกสนานให้แก่เด็กๆ และทุกๆคน

 • กิจกรรมห้องสมุด
 • เด็กๆเล่นสนุกในห้องสมุด
 • ห้องสมุดหลังจากการทำความ
ห้องสมุดเคลื่อนที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

โดยมีห้องสมุดรังไหมเป็นฐานที่ตั้ง ห้องสมุดเคลื่อนที่ ARC ออกเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกลทั่วอำเภอพร้าวบนรถขับเคลื่อนสี่ล้อที่สามารถขึ้นไปเยี่ยมโรงเรียนบนเขาได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องกังวลว่าสภาพถนนจะเป็นเช่นไร รถห้องสมุดนี้จะออกเยี่ยมโรงเรียนทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 โรงเรียนเพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสอ่านหนังสือและสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆจากเรา ทุกๆเดือนรถห้องสมุดยังออกแวะเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่ไม่สามารถเดินทางมาที่ห้องสมุดเองได้ เพื่อนำหนังสือใหม่ๆไปผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ยืม

 • อธิบายกิจกรรมของห้องสมุดเคลื่อนที่ให้เด็กๆ
 • เด็กๆเพลิดเพลินกับการอ่าน
 • อาสาสมัครต่างชาติเมื่อออกเยี่ยมเด็กๆกับห้องสมุดเคลื่อนที่
ศูนย์การเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงรายและ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ARC จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับเด็กเล็กชาวเขาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระบบขั้นต่อไป เนื่องจากเด็กๆชาวเขาไม่ได้ใช้ภาษาไทยมาตั้งแต่เกิด ดังนั้นเมื่อพวกถึงวัยเข้าโรงเรียน การเรียนรู้ของพวกเขาจึงดำเนินไปได้ช้ากว่าเด็กอื่นๆ ศูนย์การเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับเด็กเล็กชาวเขาจึงมีหน้าที่เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาให้แก่เด็กเหล่านี้ โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของ ARC ไปเยี่ยมเยียน และนำส่งอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนการสอนไปให้เป็นประจำทุกเดือน

ขณะนี้ ศูนย์การเรียนรู้บ้านผึ้งน้อย ที่ตำบลแม่ปั๋ง สำหรับเด็ก ๆ ชาวกะเหรี่ยงและปกาเกอะญอต้องปิดตัวลงชั่วคราว เนื่องจากเหล่าเด็ก ๆ นักเรียนในศูนย์ ได้ย้ายเข้าไปสู่โรงเรียนใหม่ ในชั้นสูงขึ้น และกำลังสนุกสนานกับความก้าวหน้าในการเรียนที่อำเภอพร้าวกันหมดแล้ว ทางศูนย์ฯ กำลังเตรียมพร้อม สำหรับให้เด็กน้อยรุ่นใหม่ ที่กำลังเดินเตาะแตะอยู่ภายในหมู่บ้าน ให้เติบโตขึ้นและเมื่อพวกเขาถึงวัยที่พร้อมที่จะเรียนรู้ เราจึงจะทำการเปิดศูนย์ขึ้นใหม่อีกครั้ง

ศูนย์การเรียนรู้บ้านพระอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสิบหลัง อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวอาข่า ที่ศูนย์นี้มีเด็กๆ 8 คนและบางคนได้ย้ายไปเข้าโรงเรียนที่ อ.พร้าวแล้วและสามารถปรับตัวได้ดีมาก ท่านสามารถชมการเยี่ยมเยียนศูนย์บ้านพระอาทิตย์ ได้จากคลิป

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2015 ที่ผ่านมา เราได้เปิดทำการ "บ้านอมยิ้ม" ใน ตำบลแม่แวน ซึ่งอยู่ไกลจากพร้าว 45 นาทีโดยทางรถ ชาวบ้านส่วนใหญ่ของหมู่ บ้านแถบนี้เป็นชาวเผ่าลีซอ (lisu) แต่ก็มีเด็กในชั้นเรียนบางคนมาจากเผ่าลาหู่ (lahu) ในตอนแรกเริ่ม เรามีเด็ก ๆ 14 คน และครู 2 คน ซึ่งนับว่าเป็นห้องเรียนที่ใหญ่สำหรับเราและเรา รู้สึกตื่นเต้นยินดีที่จะได้เฝ้าดูพวกเขาเติบโตและพัฒนาก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

 • ศูนย์การเรียนรู้เด็กเล็ก Bumble Bee
 • เจ้าหน้าที่ประเมินผลการเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้เด็กเล็ก  Bumble Bee
 • เด็กๆเต้นรำอย่างสนุกสนานที่ศูนย์การเรียนรู้เด็กเล็ก  Sunshine

ภาคกลาง

ห้องสมุดใบหม่อน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ARC กำลังเตรียมการที่จะเปิดห้องสมุดชุมชนแห่งใหม่ชื่อว่า “ใบหม่อน” ที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี อันที่จริง ARC ริเริ่มโครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ในแถบนี้ก่อนที่จะมุ่งไปทางภาคเหนือ การเปิดห้องสมุดใบหม่อน นอกเหนือจากบริการยืมหนังสือและเช่า DVD แล้วก็เพื่อที่ให้ห้องสมุดนี้จะเป็นฐานที่ตั้งสำหรับการสานต่อห้องสมุดเคลื่อนที่ในแถบพื้นที่นี้ต่อไป

 • เด็กๆเพลิดเพลินกับการอ่านอยู่บนพื้น
 • เจ้าหน้าที่และอาสาโพสท่าให้กล้องที่ห้องสมุด
 • เด็กๆอวดผลงานพับกระดาษให้กล้อง
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ในพื้นที่ภาคกลาง

ARC ได้เริ่มโครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ในกรุงเทพฯและบริเวณรอบๆโดยแวะเยี่ยมตามสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ศูนย์พักพิงผู้อพยพและตามสวนสาธารณะโดยความช่วยเหลือจากอาสาจำนวนมากในการขนย้ายหนังสือ จัดพื้นที่ และจัดกิจกรรม

 • กิจกรรมเกมกลุ่มใหญ่
 • เด็กๆและเจ้าหน้าที่นั่งล้อมวงกันอ่านหนังสือเป็นวงใหญ่
 • อาสาอ่านหนังสือกับเด็กๆ
การระดมทุนและการประชาสัมพันธ์

ในกรุงเทพฯ ARC มีการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง กิจกรรมการระดมทุนและการประชาสัมพันธ์ได้ก่อให้เกิดความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการที่กำลังดำเนินในสังคมไทย เราได้รับคำชื่นชมจากหลากหลายบุคคลและองค์กรที่เชื่อมั่นในงานของเรา

 • กิจกรรมระดมทุนที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์
 • Yoshi ให้สัมภาษณ์ที่งาน J-Education
 • พิธีปิดการอ่านมาราธอน
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ARC

ต้องการรับจดหมายข่าว


ส่งข่าวถึงเรา